TUTAKIEDYŚ COŚ BYŁOWYSZŁJEDNATAKŻSIĘ ZMYŁO.
/* ]]> */